Technické vybavenie pohrebných služieb
  • Predaj poskytujeme firmám a obciam s platným IČO
  • Manipulačná technika / Vozíky na truhly
  • Stany pre profesionálne použitie
  • Dekoračné prvky pre domy smútku
  • Široká ponuka urien a príslušenstva
  • Posmrtná kozmetika a pomôcky pre úpravu
  • Ochranné prostriedky a odevy pre pracovníkov PS
  • Dezinfekcia pre pracovníkov, na povrchy a textílie


Vyberte si z našej ponuky:


Manipulačná technika

Nerezové vybavenie

Chladiaca technika

Nožnicové stany

Patologické vaky

Špecializovaná kozmetika a pomôcky

Dekorácie pre domy smútku

Urny

Urnové doplnky, príslušenstvo

Dezinfekcia a ochranné odevy

Sterillight

Testy