Veľkoobchod s pomôckami pre pohrebné služby a domy smútku
Predaj poskytujeme iba firmám a obciam. Ak ste súkromná osoba, kontaktujte pohrebnú službu vo vašom okolí.

Vyberte si kategóriu:

Manipulačná technika

Dekorácie pre domy smútku

Urny a doplnky

Urny na spomienkový popol

Špecializovaná kozmetika a pomôcky

Nožnicové stany

Výťah na truhlu/spúšťacie zariadenie na truhlu

Nerezové vybavenie

Chladiaca technika

Patologické vaky a plachty

Dezinfekcia a ochranné odevy

Testy HPV, Covid-19, alkohol