• Predaj poskytujeme firmám a obciam s platným IČO
 • Manipulačná technika / Vozíky na truhly
 • Stany pre profesionálne použitie
 • Dekoračné prvky pre domy smútku
 • Široká ponuka urien a príslušenstva
 • Posmrtná kozmetika a pomôcky pre úpravu
 • Ochranné prostriedky a odevy pre pracovníkov PS
 • Dezinfekcia pre pracovníkov, na povrchy a textílie
 • Vyberte si z našej ponuky:

  Manipulačná technika

  Dekorácie pre domy smútku

  Urny

  Urny na spomienkový popol

  Špecializovaná kozmetika a pomôcky

  Nožnicové stany

  Patologické vaky

  Nerezové vybavenie

  Chladiaca technika

  Dezinfekcia a ochranné odevy

  Sterillight

  Testy