Technické vybavenie pohrebných služieb

  • Manipulačná technika / Vozíky na truhly
  • Dekoračné prvky pre domy smútku
  • Široká ponuka urien a príslušenstva
  • Posmrtná kozmetika a pomôcky pre úpravu
  • Ochranné prostriedky a odevy pre pracovníkov PS
  • Dezinfekcia pre pracovníkov, na povrchy a textílie

Vyberte si z našej ponuky:

Manipulačná technika

Dekorácie pre domy smútku

Urny a príslušenstvo

Špecializovaná kozmetika a pomôcky

Ochranné odevy a dezinfekcia tela

Dezinfekcia plôch, nástrojov a textílií