Špecializovaná pohrebná kozmetika a pomôcky. Katalóg na vyžiadanie.

Absorpčné materiály

Fixačné pomôcky

Úprava tváre a rúk

Doplnky

Náradie a pomôcky

Ošetrenie rán